CENNIK

Uwaga

Teksty do opracowania przyjmujemy do 24 czerwca 2024 – od 1 lipca urlop.

 

Cennik obowiązujący od 1 czerwca 2024

PRACE DYPLOMOWE:
Formatowanie pracy dyplomowej za stronę formatu A4 gotowej, opracowanej przez nas, ze wszystkimi elementami (tabele, wykresy, spisy itd.) – 5 zł, bez korekty językowej – redakcyjnej.

Strona to 1800 znaków ze spacjami.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości – zadzwoń.

Za sporządzenie spisów: treści, tabel, wykresów lub rysunków, przy opracowywaniu całej pracy, nie pobieramy jakichkolwiek dodatkowych opłat.

Prace wykonujemy standardowo w czasie do 2 dni roboczych.

W „GORĄCYM” OKRESIE KWIECIEŃ-CZERWIEC oraz WRZESIEŃ, TERMINY PROSIMY USTALAĆ INDYWIDUALNIE.

Opracowanie wraz z korektą językową (poprawa stylu, logiki tekstu, interpunkcji), wykonujemy od 15,00 zł za stronę A4 (cena ustalana indywidualnie). Błędy stylistyczne i logiczne wskazujemy i z opisem naszych wątpliwości wysyłamy do autora, natomiast poprawiamy je dopiero po jego decyzji.

W przypadku prac bardzo trudnych, w których np. nie użyto wcale lub prawie wcale polskich znaków, prac zawierających masę błędów, dodatkowych znaków, „dziwnych” formatowań, czy też konieczności uzupełnienia drobnych braków oraz prac pisanych po polsku przez obcokrajowców, cena ustalana jest indywidualnie (bardzo rzadko).

Curriculum Vitae

Formatowanie CV – 60-100 zł.

Umowy, statuty

8 zł za 1800 znaków ze spacjami.

INNE TEKSTY:
Korekta edytorska
– indywidualnie ok. 8 zł za stronę. W przypadku ogromnej ilości tekstu lub stałej współpracy, istnieje możliwość negocjacji cen.

Przepisywanie rękopisu: od 15 zł za stronę A4 (1800 znaków).

Wystawiamy faktury. Nie jesteśmy płatnikiem VAT.

Podany cennik ma charakter orientacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Ceny dotyczą jednej strony normatywnej A4 zawierającej około 1800 znaków (spacja to również znak) i są cenami brutto. Ostateczna cena ustalana jest indywidualnie ze zleceniodawcą w zależności od skomplikowania czynności i ostatecznej liczby stron.