CENNIK

PRACE DYPLOMOWE:
Formatowanie pracy dyplomowej za stronę formatu A4 gotowej, opracowanej przez nas, ze wszystkimi elementami (tabele, wykresy, spisy itd.) – 3 zł, bez korekty językowej – redakcyjnej.

Strona to 1800 znaków ze spacjami.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości – zadzwoń.

Za sporządzenie spisów: treści, tabel, wykresów lub rysunków, przy opracowywaniu całej pracy, nie pobieramy jakichkolwiek dodatkowych opłat.

Prace wykonujemy standardowo w czasie do 2 dni roboczych. Zazwyczaj jednak mieścimy się w 24 godzinach – jest to tryb normalny.

W „GORĄCYM” OKRESIE KWIECIEŃ-CZERWIEC oraz WRZESIEŃ, TERMINY PROSIMY USTALAĆ INDYWIDUALNIE.

Za wykonanie w czasie ekspresowym (na żądanie klienta np. 12 godzin), opłatę ustalamy indywidualnie.

Opracowanie wraz z korektą językową (poprawa stylu, logiki tekstu, interpunkcji), wykonujemy od 6,00 zł za stronę A4 (cena ustalana indywidualnie). Błędy stylistyczne i logiczne wskazujemy i z opisem naszych wątpliwości wysyłamy do autora, natomiast poprawiamy je dopiero po jego decyzji.

Uwaga! W przypadku prac dyplomowych pisanych po polsku przez obcokrajowców cena korekty językowej (o ile się podejmiemy) wynosi od 8 zł za stronę, a czas oczekiwania do dwóch tygodni.

W przypadku prac bardzo trudnych, w których np. nie użyto wcale lub prawie wcale polskich znaków, prac zawierających masę błędów, dodatkowych znaków, „dziwnych” formatowań, czy też konieczności uzupełnienia drobnych braków, cena ustalana jest indywidualnie (bardzo rzadko).

Zlecenia „częściowe”: Jeżeli jedynym przedmiotem zlecenia jest sporządzenie tylko jednego elementu: cena od 20 zł.

Sporządzenie tabel, wykresów, obliczenia i wzory, podlegają dodatkowej, indywidualnie naliczanej opłacie.

Curriculum Vitae

Formatowanie CV – 45-60 zł.

Umowy, statuty

4 zł za 1800 znaków ze spacjami.

INNE TEKSTY:
Korekta edytorska
– indywidualnie ok. 6 zł za stronę. W przypadku ogromnej ilości tekstu lub stałej współpracy, istnieje możliwość negocjacji cen.

Korekta redakcyjnaod 8 zł za stronę (1800 znaków). Przy tekstach bardzo obszernych stosujemy jako jednostkę arkusz obliczeniowy – 40000 znaków – 120 zł.

Przepisywanie rękopisu: od 7 zł za stronę A4 (1800 znaków).

Wystawiamy faktury. Nie jesteśmy płatnikiem VAT.

Podany cennik ma charakter orientacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Ceny dotyczą jednej strony normatywnej A4 zawierającej około 1800 znaków (spacja to również znak) i są cenami brutto. Ostateczna cena ustalana jest indywidualnie ze zleceniodawcą w zależności od skomplikowania czynności i ostatecznej liczby stron.