INNE TEKSTY, PRZEPISYWANIE TEKSTÓW

Wszelkie dostarczone teksty przygotowujemy do druku ustawiając między innymi format strony, marginesy, akapity itp., czyli projektujemy układ strony. Sprawdzamy, czy nie występują ewentualne  literówki. Usuwamy tzw. „sieroty”, czyli pojedyncze litery  na końcu wiersza (np. spójniki).

Zajmujemy się również korektą redakcyjną – korekta interpunkcji, ortografii, stylistyki.

Przepisujemy także teksty polskie i angielskie z maszynopisów lub rękopisów.